Singoalla

by Viktor Rydberg

singoalla_cover

Singoalla är en av de mest klassiska kärleksberättelserna i den svenska litteraturen. Utgiven första gången i Aurora. Toilette-Kalender för 1858 under titeln Singoalla. Romantisk Sagodikt af Victor Rydberg. Sju år senare, 1965, gavs den ut i bokform av Stockholms-förläggaren Oscar Lamm under titeln Dimmor. Fantasier och historier af Victor Rydberg. I. Singoalla. (Det kom dock aldrig några fler delar i den serien.) Rydberg hade under de sju år som passerat sedan första upplagan skrivit om stora delar av romanen.
I senare versioner av Singoalla så gjordes även där stora förändringar, bland annat så mildrades kristendomskritiken som i de första två versionerna var skarp.Oavsett de förändringar som romanen genomgått så har berättelsen om Singoalla och Riddar Erland haft en given plats som en av de stora kärleksskildringarna i den svenska litteraturen.

INFO

ISBN: 9789175710006
Language: Swedish
Format: ePub
Author: Viktor Rydberg
Viktor Rydberg var en svensk författare, poet och journalist som är känd för sina verk som undersökte svenska folket och deras kulturarv. Född i Jönköping 1828, blev Rydberg snabbt uppmärksammad för sin diktning och intellektuella engagement, och han blev …