Röda Rummet

by August Strindberg

Röda Rummet

Röda rummet, först publicerad 1879, var Strindbergs stora genombrott som författare. En samtidssatir och en detaljrik skildring av dåtidens Stockholm. Röda rummet har ofta beskrivits som den första moderna svenska romanen.

En ung idealistisk tjänsteman, Arvid Falk, lämnar byråkratins långsamt själsdödande korridorer för att bli journalist och författare. Arvids idealism och hans strävan efter frihet och sanning kommer i kontakt med en mindre idealistisk verklighet. I slutänden kommer Arvid till insikt om att det som han från början trodde var idealistiskt kanske inte riktigt var det.

INFO

ISBN: 9789175710525
Language: Swedish
Format: ePub
Author: August Strindberg
August Strindberg var en svensk författare och dramatiker som är känd som en av de mest inflytelserika och innovativa författarna i svensk litteraturhistoria. Född i Stockholm 1849, blev Strindberg snabbt känd för sitt provokativa och experimentella skrivande, som ofta …