Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes Saavedra var en spansk författare och poet som levde från 1547 till 1616. Född i Alcalá de Henares, Spanien, är Cervantes främst känd som författaren av “Don Quijote de la Mancha” (1605), som är en av de mest inflytelserika och älskade romanerna i världslitteraturen. Boken är en satir över riddarböcker och den spanska samhällsklassen och följer den galne riddaren Don Quijote och hans tjänare Sancho Panza på deras fantastiska äventyr. Cervantes’ skrivande är känt för sin humor, sin livliga skildring av mänsklighetens beteenden och brister, och sin förmåga att skapa komplexa och fascinerande karaktärer. Trots att han ständigt stod inför svårigheter, inklusive fattigdom och fängelse, var Cervantes en envis och visionär författare, och hans verk fortsätter att vara uppskattade och välkända av publik över hela världen.


Miguel de Cervantes Saavedra was a Spanish writer and poet who lived from 1547 to 1616. Born in Alcalá de Henares, Spain, Cervantes is best known as the author of “Don Quixote de la Mancha” (1605), which is one of the most influential and beloved novels in world literature. The book is a satire of chivalric romances and Spanish society and follows the adventures of the mad knight Don Quixote and his faithful squire Sancho Panza. Cervantes’ writing is known for its humor, its vivid depictions of human behavior and foibles, and its ability to create complex and captivating characters. Despite facing numerous challenges, including poverty and imprisonment, Cervantes was a tenacious and visionary writer, and his works continue to be appreciated and well-known by audiences around the world.

Miguel de Cervantes

Books by Miguel de Cervantes